Doorgaan naar inhoud
Doorgaan naar inhoud
diabetes

Diabetes en overgewicht: verbanden, oorzaken en gevolgen

Diabetes slaat op een reeks aandoeningen die gekenmerkt worden door chronisch te hoge glucoseniveaus in uw bloed (hyperglycemie), veroorzaakt door het falen van uw lichaam voldoende insuline te produceren die het nodig heeft om dat glucoseniveau te reguleren.

Er bestaan 2 types diabetes

  • Diabetes type 1, die frequent gevonden wordt bij kinderen en tieners, wordt veroorzaakt door het onvermogen van het lichaam om insuline aan te maken.
  • Diabetes type 2 ontstaat wanneer het lichaam niet correct (meer) kan reageren op de lichaamseigen insuline (insulineresistentie).

diabetes type 2 skinnylove

Het type 2 komt veel vaker voor dan het type 1. In die mate dat 90% van alle gevallen onder dit type 2 vallen. Deze aandoening wordt typisch gediagnosticeerd eens voorbij de 40, maar wordt de laatste jaren helaas ook steeds vaker bij jongere mensen aangetroffen. De impact van diabetes reikt veel verder dan louter chronische hyperglycemie (te hoog glucosegehalte in het bloed). Deze aandoening is bovendien de voornaamste oorzaak van blindheid, fatale nieraandoeningen en, niet door een traumatisch accident veroorzaakte, amputaties van de onderbenen bij volwassenen tijdens hun beroepsactieve levensjaren. Mensen met diabetes lopen 2 tot 4 keer meer risico op hartkwalen met complicaties en hersenbloedingen. Er bestaan talrijke verschillende oorzaken van diabetes, zoals leeftijd, ras, zwangerschap, stress, bepaalde medicatie, genetische aanleg, familiale antecedenten, hoge cholesterol en obesitas Experts op het vlak van gezondheid zien een direct verband tussen overgewicht en het type 2, hartkwalen en kanker. Maar de meest directie voorspeller van diabetes type 2 is overgewicht of obesitas. Want 90% van alle mensen die lijden aan het type 2 worden gekenmerkt door dat overgewicht of obesitas. Het aantal mensen die overgewicht hebben neemt gestaag toe. In West-Europa vreest men dat het ‘epidemische’ proporties zal aannemen over de komende 20 jaar. Overgewicht is bovendien niet meer vooral kenmerkend naarmate men ouder wordt, hoewel er nog steeds een correlatie tussen beiden bestaat, er worden ook steeds vaker jonge mensen gediagnosticeerd met obesitas. In Vlaanderen kampt 12% van de jongens en 14% van de meisjes met overgewicht. Wereldwijd vertienvoudigde het aantal kinderen met obesitas in 40 jaar.

KLIK HIER EN ONTDEK HOE JE SKINNYLOVE KAN KOPEN

Verband tussen obesitas en diabetes type 2

Hoewel de precieze oorzaken van de ziekte nog steeds niet helemaal gekend zijn, weet men in de medische wetenschap al wel met zekerheid dat een aantal factoren het risico op diabetes verhogen. Met name voor het type 2 is één van deze factoren overgewicht of obesitas (BMI van 30 of meer). In feite denkt men dat obesitas voor 80% à 85% van het risico op diabetes type 2 verklaart. Recent onderzoek geeft zelfs aan dat mensen met obesitas nagenoeg 80 keer meer risico lopen diabetes type 2 te ontwikkelen dan mensen met een BMI onder de 22.

Hoe veroorzaakt obesitas diabetes type 2?

Het is goed geweten dat indien u aan overgewicht of obesitas lijdt u een hoger risico loopt op het ontwikkelen van diabetes type 2, in het bijzonder indien u veel buikvet heeft. Mensen met overgewicht of obesitas bemoeilijken het hun lichaam om correct te reageren op de lichaamseigen insuline. Met andere woorden, hun lichaam verliest deels de controle over het glucoseniveau in hun bloed, waardoor ze een veel hoger risico lopen op het ontwikkelen van diabetes. Onderzoek suggereert dat buikvet de cellen ertoe aanzetten ‘pro-ontsteking’ chemicaliën af te zetten in het lichaam. Deze ‘ontstekingsreactie’ maakt het lichaam minder gevoelig aan de insuline die het lichaam aanmaakt door de functie van de cellen die reageren op deze insuline te verstoren. Zo verminderen deze stoffen de werking van insuline. Dit noemt men insulineresistentie en is typerend voor het type 2. Te veel buikvet hebben (een te grote taille) is met andere woorden een bijzonder gevaarlijke vorm van overgewicht en obesitas.

Andere risicofactoren ivm diabetes type 2

Naast overgewicht of obesitas zijn er uiteraard ook andere factoren die uw risico op diabetes type 2 mede bepalen. Zaken als uw genen, etniciteit en leeftijd. Niet alle mensen die aan obesitas lijden hebben ook diabetes en omgekeerd zijn ook niet alle patiënten obees.

Welke factoren dragen bij tot obesitas?

  • Een hoog calorisch dieet
  • Onvoldoende bewegen
  • Genetische aanleg
  • Medische aandoeningen
  • Medicatie
Maar er is ook goed nieuws indien u hieraan lijdt. Immers is in het Verenigd Koninkrijk gebleken dat wanneer mensen die aan obesitas lijden 5% van hun gewicht verliezen en een beetje meer bewegen hun risico op diabetes kan dalen met meer dan 50%. Een beetje gewichtsverlies kan dus leiden tot minder dan de helft risico op diabetes! Er is ook aangetoond dat gewichtsverlies het glucosegehalte in uw bloed verbetert en heeft er al toe geleid dat diabetes type 2 patiënten geen nood meer hadden aan extra insuline.

KLIK HIER EN ONTDEK HOE JE SKINNYLOVE KAN KOPEN

Andere gevolgen van obesitas buiten diabetes

Van obesitas wordt ook aangenomen dat het veranderingen teweegbrengt in het metabolisme van uw lichaam. Deze veranderingen brengen met zich mee dat vetweefsel vetmolecules in uw bloedstroom zal afstaan, wat ook weer een invloed heeft op de insulinegevoelige cellen en leidt tot verminderde gevoeligheid aan insuline. Een andere theorie die wetenschappers naar voren schuiven over de wijze op dewelke obesitas kan leiden tot diabetes type 2 is dat obesitas een pre-diabetische conditie veroorzaakt, een metabolische conditie die bijna in alle gevallen leidt tot diabetes type 2.

Wat kan je preventief doen om geen diabetes type 2 te krijgen?

De samenhang tussen obesitas en diabetes type 2 is overduidelijk. Meer zelfs, zonder een aanpassing in uw toestand kan obesitas op een zeer korte termijn leiden tot diabetes type 2. Maar diabetes type 2 kan je doorgaans vermijden. Het goed nieuws is dat zelfs een beperkt gewichtsverlies de gevoeligheid van uw lichaam sterk positief kan beïnvloeden en uw risico op het ontwikkelen van hart- en vaatziektes, hartkwalen, kanker of metabolische condities zoals diabetes type 2 kan verlagen. Meer nog, elk gewichtsverlies is overduidelijk de beste aanpak om uw risico op diabetes type 2 te verminderen.

Wat als je al diabetes hebt?

U kan een positieve invloed op de suikerspiegel in uw bloed hebben, en bijgevolg op uw algehele gezondheid, door goed na te denken over uw voeding, regelmatig te bewegen, uw stressniveau te verlagen, heel kleine aanpassingen van uw levenswijze en desnoods medicatie in te nemen om het glucoseniveau in uw bloed te verlagen. Diabetes type 1 patiënten moeten zichzelf regelmatig insuline toedienen. Diabetes type 2 patiënten daarentegen kunnen er zelf iets aan doen. Vooral door hun overgewicht te verminderen. Zo eenvoudig is het. Dus SkinnyLove helpt je ook strijden tegen diabetes type 2 en de tamelijk ingrijpende gevolgen ervan.

KLIK HIER EN ONTDEK HOE JE SKINNYLOVE KAN KOPEN

Vorig artikel Overgewicht is veel meer dan enkel een paar kilo's te veel: "Ik word zo verdrietig als ik afkeurende blikken krijg toegeworpen als ik chips in mijn boodschappenwagen leg"